Chúng tôi cam kết đầu tư lâu dài cho ngành nước bằng tất cả nguồn lực với niềm đam mê cao nhất, tiên phong ứng dụng công nghệ cao, tạo dựng giải pháp đột phá trong mô hình cấp nước sạch cho mọi người dân Việt Nam.

Cổ đông - Nhà đầu tư

Gia tăng bền vững giá trị đầu tư của cổ đông” với chuẩn mực quản trị cao nhất. Không bao giờ thương lượng giá trị chất lượng và thượng hiệu của DNP. Công khai và minh bạch hoạt động kinh doanh, tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS).

Khách hàng

Chúng tôi lao động trọn đam mê và khát vọng để tạo ra những sản phẩm và giải pháp vượt trội về tính năng, chất lượng và hiệu quả. Luôn dấn thân, tiên phong và thách thức mọi giới hạn là cam kết, là giá trị cốt lõi của DNP trong sứ mệnh bảo tồn nguồn nước, sản xuất nước sạch ngon, truyền dẫn an toàn đến tận người dùng cuối cùng.

Nhà cung cấp, đối tác

Chia sẻ tầm nhìn, tôn trọng lợi ích.
Cùng nhau tạo ra những sản phẩm chất lượng và hữu ích cho cộng đồng, xã hội.

Cộng đồng xã hội

Thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp từ những bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực căn bản về môi trường và xã hội. Đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp bảo tồn nguồn nước, bảo vệ môi trường.

Nhân viên

DNP là ngôi nhà thứ 2 của mỗi người.
Xây dựng từ hôm nay và kiến tạo cho tương lai với mục tiêu mang lại sự hưng thịnh và hạnh phúc cho mỗi người lao động