Bổ nhiệm nhân sự cấp cao CTCP Nhựa Đồng Nai

Bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc :

  1. Bổ nhiệm ông Trịnh Kiên  giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phát triển kinh doanh Hạ tầng kể từ ngày 1/4/2021.

Chi tiết vui lòng tải văn bản tại đây

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Chương  giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phát triển kinh doanh khối xây dựng dân           dụng  kể từ ngày 1/4/2021.

 Chi tiết vui lòng tải văn bản tại đây