Công bố thông tin đã hoàn thành việc nộp phạt theo quyết định của cơ quan thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Vui lòng tải văn bản tại đây!