Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

 • THƯ MỜI

  THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018                     

  Kính gửi: Quý Cổ đông

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, được tổ chức như sau:

  1. Thời gian:  14 giờ 30 ngày 07/04/2018
  2. Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.
  3. Nội dung của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm
  4. Điều kiện tham dự Đại hội:
  • Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/03/2018;
  • Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;
  • Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
  • Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

               Tài liệu gửi kèm Thư mời họp gồm:

  • Mẫu Giấy ủy quyền
  • Mẫu xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
  • Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018        
  • Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: https://dnpcorp.vn  tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội)
 •      6. Đăng ký tham dự đại hội:
 • Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty CP Nhựa Đồng Nai qua Fax hoặc E-mail trước 16h ngày 06/04/2018. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:         
  Liên hệ: Bà Lương Thị Hương                  Điện thoại: 0251 3836 843

  Fax: 0251 3836 174                                   Email: huong.luongthi@dnpcorp.vn

   

  Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/ Hộ chiếu hoặc Giấy Ủy Quyền.

Lưu ý:

 • Cổ đông vui lòng tham khảo trước tài liệu cuộc họp ĐHCĐ được đăng tải trên website https://dnpcorp.vn tại mục Quan hệ cổ đông. (Các tài liệu sẽ được in sẵn tại Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

  Trân trọng kính mời.