Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

 THƯ MỜI

                             THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020                      

                                                         Kính gửi: Quý Cổ đông                                                        

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian:  09 giờ 00 ngày 16/05/2020.

2. Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, 57 Phạm Văn Thuận, Đồng Nai.

3. Nội dung của Đại hội:

 • Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
 • Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
 • Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

 • Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/04/2020;
 • Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;
 • Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
  • Thông báo mời họp này;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
  • Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc);
 • Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quy định sau (1) khai báo y tế và lịch trình di chuyển trong vòng 14 ngày liền trước, (2) đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự họp, (3) đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định, (4) rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch rửa tay khô, (5) chấp hành việc thực hiện kiểm tra y tế, thân nhiệt trước, trong khi Đại hội diễn ra.
 • Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

* Lưu ý khác:

 • Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự nơi dự họp.
 • Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu họp Đại hội:

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Các Quý Cổ đông có quen biết hoặc cùng nhóm được khuyến khích ủy quyền dự họp cho một đại diện để giảm số lượng người tham dự trực tiếp tại Đại hội, đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội trong thời điểm bệnh dịch vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để đáp ứng nhu cầu kiểm soát dịch bệnh, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông đăng ký trước việc tham dự của mình trong trường hợp Quý Cổ đông có nguyện vọng trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội trước thời điểm 16h ngày 14/05/2020. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp đảm bảo khoảng cách, mật độ tối thiểu và các công tác hậu cần, y tế cần thiết.

Đầu mối nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của cổ đông:      

Người phụ trách: Ông Lê Thế Bảo

Điện thoại: 0251 383 1168 (số máy lẻ 102 hoặc 105)

Email: bao.le@dnpcorp.vn 

             Trân trọng.                                                           

***Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời