Nhựa Đồng Nai đặt mục tiêu 120 tỷ đồng lợi nhuận năm 2017, trình phương án tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng

Nhựa Đồng Nai trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 25% cho năm 2016; trình phương án tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016

Năm 2016, ĐHCĐ giao phó kế hoạch SXKD với mục tiêu doanh thu 1.622 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng. Kết quả thực tế, doanh thu thuần cả năm đạt 1.457 tỷ đồng, mới hoàn thành 90% kế hoạch năm nhưng cũng tăng 61% so với năm 2015.

Trong cơ cấu doanh thu, riêng mảng ống nhựa hạ tầng đóng góp gần 580 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40% tổng doanh thu; mảng nhựa công nghiệp tuy là mặt hàng mới đóng góp doanh thu trong năm nay, nhưng cũng mang lại hơn 500 tỷ đồng, chiếm 34%; doanh thu từ bao bì đạt gần 310 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ nước sạch. Năm 2016 công ty không ghi nhận doanh thu từ mặt hàng nhựa dân dụng M&E do đang lùi kế hoạch bán hàng tới 2017 để đầu tư kỹ lưỡng về mặt chất lượng, mẫu mã sản phẩm.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 86,4 tỷ đồng, gần gấp đôi lợi nhuận đạt được năm 2015 (đạt 45 tỷ đồng), và đã hoàn thành vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Giải trình nguyên nhân doanh thu giảm sút nhưng lợi nhuận vẫn tăng trưởng mạnh, ban lãnh đạo công ty cho rằng do chu kỳ giá dầu, giá nguyên liệu từ hóa dầu thấp, lãi suất và tỷ giá ổn định; ngành nước duy trì mức lợi nhuận ổn định, ngành nhựa tăng thị phần ở phân khúc khách hàng mục tiêu…

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty đệ trình điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức từ 16% như kế hoạch lên thành 25% trên tổng vốn điều lệ mới (hơn 300 tỷ đồng), tương ứng với việc Nhựa Đồng Nai dự kiến trích hơn 75 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông, chiếm 87% tổng lợi nhuận đạt được cả năm. Đồng thời trình ĐHCĐ thông qua việc trích 4 tỷ đồng phát hành cổ phiếu ESOP thưởng cho CBCNV được lựa chọn.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Năm 2017, Nhựa Đồng Nai đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.050 tỷ đồng, tăng 41% so với doanh thu đạt được năm 2015. Về cụ thể, dự kiến sản lượng bao bì đạt 9.250 tấn, doanh thu từ mặt hàng này khoảng 336 tỷ đồng; ống nhựa hạ tầng 11.500 tấn, với doanh thu từ mảng này ước đạt 636,2 tỷ đồng; ống nhựa dân dụng dự kiến đạt 4.845 tấn và đưa về xấp xỉ 173 tỷ đồng doanh thu; và nước sạch sản xuất được khoảng 90.000m3/ngày, với hơn 182 tỷ đồng doanh thu; doanh thu từ nhựa công nghiệp đặt mục tiêu khoảng 723 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuân sau thuế của cổ đông công ty mẹ đặt ra 120,81 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với lợi nhuận đạt được năm 2016. Cổ tức phấn đấu chia 24%.

Trong năm 2017 công ty dự kiến triển khai các dự án xây dựng nhà máy nước sạch DNP bắc Giang và DNP Long An, đồng thời thực hiện các hoạt động M&A các công ty có tiềm năng trong mảng nước sạch.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng trình ĐHCD thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2017. Cụ thể, Nhựa Đồng Nai dự kiến phát hành hơn 20 triệu cổ phiếu mới, tăng vốn điều lệ lên hơn 500 tỷ đồng.

Trong đó có 7,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%, nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2016; phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 40%, giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu; và phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP tỷ lệ 1,7%, giá chào bán ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ công nhận viên được lựa chọn trong công ty.

Theo Cafe F