Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP đầu tư hạ tầng nước DNP-Long An và CTCP đầu tư hạ tầng nước DNP- Bắc Giang

Vui lòng tải văn bản tại đây