ĐHCĐ Nhựa Tân Phú (TPP) thông qua phương án tăng vốn gấp rưỡi, kế hoạch lợi nhuận tăng 57%

Nhựa Tân Phú dự kiến sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

Ngày 28/2/2017, CTCP Nhựa Tân Phú (mã chứng khoán TPP) đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua tất cả các tờ trình gửi đến Đại hội.

Kế hoạch lợi nhuận 2017 tăng trưởng 57%

DSC00191

Cụ thể, ĐHCĐ đã thông qua kết quả SXKD năm 2016 với doanh thu thuần 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 21,18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về 19,33 tỷ đồng. Dù không hoàn thành kế hoạch doanh thu 550 tỷ đồng được giao, nhưng Nhựa Tân Phú đã vượt 41% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được giao (15 tỷ đồng).Với kết quả đạt được HĐQT công ty đề xuất kế hoạch SXKD năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 723 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với doanh thu thực hiện được năm 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 30,4 tỷ đồng, tăng 57% so với thực hiện năm 2016.

Thảo luận về kế hoạch 2017, có cổ đông đã thắc mắc về việc công ty đặt chỉ tiêu quá cao so với năm 2016. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty khẳng định, doanh thu năm 2017 tăng mạnh để bù cho khấu hao đầu tư máy móc thiết bị, đồng thời, năm 2016 công ty đã trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào công ty Việt Lào, và nay làm thủ tục thoái vốn nên sẽ giảm lỗ từ công ty này.

Đồng thời, hiện công ty đã đầu tư khuôn mẫu và cam kết giá sản phẩm với khách hàng, nên khi có biến động về giá nguyên liệu có thể điều chỉnh tăng giá sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty đưa ra chỉ tiêu cao để cán bộ công nhân viên có động lực phấn đấu.

Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng

z596585992703_3778e1b619dcf9a22b7733f17fd85dad

Nhựa Tân Phú cũng đã thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2017. Theo đó Nhựa Tân Phú dự kiến phát hành 989.933 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 15%. Đồng thời phát hành 2.410.516 cổ phiếu thưởng, chiếm 36,5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Tổng số cổ phần phát hành mới trên 3,4 triệu cổ phần, chiếm 51,5% tổng lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Dự kiến sau phát hành, nhựa Tân Phú sẽ tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Đặc biệt, Ban lãnh đạo công ty đã xác định, dự kiến sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ trong quý 2/2017.

Ngoài ra, có sự thay đổi nhân sự lớn khi ông Ngô Đức Trung, sinh năm 1965, được bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT và thay thế ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT đã từ nhiệm. Ông Ngô Đức Trung hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT của công ty từ tháng 8/2016.

Trong năm 2016, CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) đã mua lại đa số cổ phần và trở thành công ty mẹ nắm quyền kiểm soát của Nhựa Tân Phú. Hiện Nhựa Đồng Nai sở hữu 72,6% cổ phần của Nhựa Tân Phú.

Theo Cafe F