DNP Corp bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới

Từ ngày 01/09/201, bà Phan Thị Thu Thảo chính thức giữ vị trí Phó Tổng giám đốc DNP Corp.

Trong cương vị mới, bà Thảo sẽ phụ trách tổ chức, quản lý hoạt động khối đầu tư tài chính DNP Corp; Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động đầu tư, tài chính doanh nghiệp; Kiểm soát tài chính & hoạt động mua sắm tại DNP Corp; Đầu tư sản xuất sản phẩm mới, đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất vv….

Bà Phan Thị Thu Thảo đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc DNP Corp từ 01/9/2017

Trước khi đảm nhiệm vị trí này, bà từng giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư của DNP Corp, chịu trách nhiệm phụ trách quản trị đầu tư và giám sát hiệu quả chung của DNP Corp; thiết lập và xây dựng tổ chức văn phòng HĐQT trong quá trình cấu trúc DNP Corp theo mô hình Công ty đầu tư, quản lý vốn các đơn vị thành viên…

Bà Phan Thị Thu Thảo có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư và kiểm toán. Với hơn 12 năm làm việc tại Vietfund Management và KPMG Việt Nam, bà có hiểu biết sâu rộng trong các lĩnh vực xây dựng chiến lược đầu tư, quản lý đầu tư, phân tích dự báo về thị trường, tài chính, và các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam để đưa ra kế hoạch và triển khai đầu tư hiệu quả.

Với vai trò là tân Phó tổng Giám đốc DNP Corp, bà chia sẻ: “Trong cương vị mới, tôi sẽ dành hết tâm sức để điều hành khối đầu tư tài chính hoạt động hiệu quả, bền vững. Đồng thời, tìm kiếm và chinh phục các cơ hội đầu tư giá trị, có ý nghĩa với cộng đồng, cùng theo đuổi mục tiêu đưa DNP Corp trở thành Công ty Việt Nam tầm cỡ Quốc tế với sức mạnh cạnh tranh vượt trội tại hai lĩnh vực Nước sạch và Sản xuất nhựa. Tôi cũng tin tưởng rằng, khát khao “Do better” của người DNP chắc chắn sẽ đưa DNP Corp vươn xa”.