Nhà máy nước sạch DNP Bắc Giang chính thức khánh thành, bắt đầu vận hành phát nước

Ngày 18/8/2018, Nhà máy nước sạch DNP-Bắc Giang, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Giang có tổng công suất thiết kế mở rộng lên tới 80.000 m3/ngày đêm với tổng số vốn đầu tư lên đến gần 1.000 tỷ đã chính thức khánh thành. Bắc Giang là tỉnh nằm trong quy … Đọc tiếp Nhà máy nước sạch DNP Bắc Giang chính thức khánh thành, bắt đầu vận hành phát nước