Samsung Engineering cử nhân sự tham gia HĐQT DNP Water và tổ chức hội thảo về xử lý nước thải

Sau khi hoàn thành việc đầu tư 24% cổ phần của DNP Water, DNP và Samsung Engineering đã tổ chức thành công hội thảo khoa học về thoát nước và nước thải tại Việt Nam, nhằm tìm các giải pháp cụ thể dựa trên đóng góp của các nhà khoa học, cơ quan lý và các doanh nghiệp trong ngành. Hội thảo được tổ chức trong 2 ngày 23 – 24/08/2022. Đây là bước tiến đầu tiên thể hiện cam kết của hai bên hướng tới những mục tiêu, đóng góp cụ thể, góp phần giải quyết hiện trạng nước thải tại Việt Nam, khi chỉ dưới 15% nước thải tại Việt Nam được xử lý và cơ bản chưa đạt chuẩn quốc tế.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Trước đó, đại diện của Samsung Engineering cũng đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị DNP Water sau khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư vào DNPW trong tháng 7/2022.

Sau khi tăng vốn,  DNP Water hiện là công ty có vốn điều lệ hơn 2.542 tỷ, là công ty có vốn điều lệ lớn nhất trong các công ty tư nhân cam kết đầu tư cho ngành nước.

Dựa trên kinh nghiệm về triển khai các dự án nước thải tại Hàn Quốc, cũng như các nước khác mà Samsung Engineering đã triển khai, sẽ góp phần thúc đẩy phát  triển nhanh mảng xử lý nước thải của DNP Water, hướng tới giải quyết bài toán về nước thải tại các khu đô thị tại Việt Nam.

Giáo sư, TS. Nguyễn Việt Anh, phó Chủ tịch VWSA đang trình bày về Tổng quan về thực trạng phát nước thải Việt Nam tại buổi hội thảo

Một số hình ảnh khác diễn ra tại sự kiện: