Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước: Miễn phí 100% tiền nước cho các hộ nghèo trong thời điểm dịch Covid-19

Chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước miễn 100% tiền nước sinh hoạt cho các khách hàng là hộ nghèo và các, đơn vị thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19.