Trong thời gian tới, DNP tập trung phát triển lĩnh vực vật liệu xây dựng cho giai đoạn hoàn thiện. Đây là mảng kinh doanh có nhu cầu lớn vì tốc độ đô thị hóa và thị trường xây dựng Việt Nam được đánh giá có dự địa tăng trưởng cao, trên 10% năm, trong 10 – 20 năm tới. Công ty thực hiện chiến lược tái cơ cấu nền tảng sản xuất kinh doanh và chuyển đổi mô hình sang giai đoạn tăng trưởng nhanh, đồng thời củng cố nền tảng phát triển dài dạn một cách bền vững. 

Với việc sở hữu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai có hơn 40 năm kinh nghiệm và công ty cổ phần CMC luôn nằm trong top 5 đầu ngành trong lĩnh vực gạch ốp lát tại Việt Nam, DNP đang từng bước hiện thực hóa trở thành nhà cung cấp số 1 Việt Nam về quy mô và sự đa dạng của bộ sản phẩm vật liệu cho khâu hoàn thiện các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng. DNP theo đó lập kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ đồng trong năm 2021 và sẽ nâng quy mô doanh thu lên 12.000 tỷ/năm cho tầm nhìn 2021-2025.

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH